Waarom Skillscollector?

Waarom Skillscollector

Na jarenlang teambuildings- en andere bedrijfs- evenementen te hebben georganiseerd, ben ik in 2003 met talent ontwikkeling van jongeren begonnen. Zoals in bovenstaande sketch wordt uitgebeeld hebben we verandering nodig en wordt de manier van werken en leren ook anders!

Wat als we nu niet allemaal hetzelfde leren, maar alleen dezelfde basis en daarnaast zo snel mogelijk onze talenten leren kennen en ontwikkelen? En als we gaan werken we meer gaan samenwerken en onze talenten combineren?

Ik heb een methodiek ontwikkeld na 18 jaar talentontwikkeling in mijn nso (na schoolse opvang)gebaseerd op Reggio Emilia en 21ste eeuwse vaardigheden. De afgelopen 6 jaar heb ik daar probleemoplossend werken en 3d printen (nieuwe techniek) aan toegevoegd. Om deze kennis voor meer leerlingen/personen toegankelijk te maken ben ik de methodiek digitaal aan het maken. Er wordt een uniek spel aan toegevoegd waarbij de 21st eeuwse vaardigheden worden geleerd (Als eerste in Nederland heb ik ook de Arcskills accreditatie).

De methodiek gaat niet alleen over toekomst vaardigheden en het samenwerken van verschillende talenten, maar leert ook direct, hoe we nu al veel efficiënter, schoner en zonder massaproductie en transport kunnen produceren. Het geeft de stakende jeugd tegen Climate Change vaardigheden om er zelf iets tegen te doen!

Quatro helix

Skillscollector zit in een quatro helix, tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en directe studenten in en is de plek waar deze samenkomen zowel online als fysiek.  Wij gaan allerlei soorten cursussen aanbieden, zodat deze generatie hun talenten en de juiste vaardigheden hier kunnen leren. Onze eigen methodiek willen we rechtstreeks aan leerlingen/studenten en in scholen, bedrijven en buiten scholen aanbieden. Scholen hoeven geen leerkrachten om te scholen (er is al een tekort) en geen apparatuur aan te schaffen. Door de nieuwe kennis over techniek en begrijpen dat techniek iets anders is, dan ze denken zal deze schoolgaande generatie, niet alleen beter hun pakket kiezen maar ook worden opgeleid voor toekomstige banen. Zij zullen eerder voor techniek kiezen, zeker als zij weten, dat ze daar mee voor een beter milieu werken en we met z’n allen voor een grote uitdaging staan om onze planeet te redden!

Skillscollector is de plaats waar bedrijven, onderwijs en kennis bij elkaar komen en waar zij leren schoon en om efficiënt, milieuvriendelijk te produceren. Techniek wordt eenvoudig, voor iedereen toegankelijk om in te stappen. En gericht op het milieu en beter klimaat. Waarbij er ook aandacht is voor soft skills. De kennis van de Skillscollector wordt via een methodiek vertaald, in een heel pragmatisch 7 stappen plan voor bedrijven en toekomstige werknemers. Ons expertise centrum, wordt de plek, waar ondernemers, leerlingen en studenten leren werken op de 21 ste -eeuwse manier en met de nieuwste technieken. Scholen hoeven niet langer alleen zelf mensen op te leiden (er is al een tekort) en nieuwe technieken bij te houden, maar kunnen hierbij een beroep doen op Skills Collector.

De lokatie

Het idee is om zowel een virtuele als een fysieke leerplek te creëren, tezamen een expertisecentrum voor 21 ste eeuw skills, talentontwikkeling en nieuwe technologieën, te beginnen met 3D Print technologie. Skills Collector heeft als initiatief een spilfunctie in de Quatro Helix waarin participeren:

  • Kennisinstellingen (overheid): zij brengen nieuwe kennis in over de technologieën, zodat het bedrijfsleven altijd up-to-date blijven;
  • Ondernemers (probleemeigenaren in MKB): zij brengen hun marktkennis in en scholingsbehoefte. Vervolgens gaan we nieuwe kennis en de technologie van de kennispartijen en ons bij de bedrijven in de praktijk brengen;
  • Onderwijsinstellingen: zij leveren de nieuwe medewerkers of ondernemers van de toekomst. Zij gebruiken de tools en locatie om hun studenten te ontwikkelen. Maar ook laten ze docenten meedraaien in de labomgeving en bij de bedrijven. De partners gaan samenwerken teneinde het onderwijs aan te sluiten op de arbeidsmarkt (vaardigheden en kennis waar vraag naar is);
  • Gebruikers (community): zij leveren input over wat zij willen en zij voeren mee uit.

Skills Collector

De Skills Collector vormt middelpunt van het netwerk zoals, in bovenstaand diagram is weergegeven. De Skills Collector zal bestaan uit een website (de nader uit te breiden site: https://www.skillscollector.nl/), zevenstappenplan-methodiek, lesmateriaal en een groot aanbod aan cursussen en trainingen.

In ons expertise centrum zullen ook fysieke trainingen gegeven worden. In 2030 zullen 85% van de banen bestaan uit banen die wij nu nog niet kennen. Om deze generatie hier op voor te bereiden hebben zij de 21 ste -eeuwse skills nodig zoals communicatie, creativiteit, kritisch denken en samenwerking. Deze nieuwe skills passen uitstekend op de nieuwe manier van werken waar 3D printen om vraagt. Vandaar dat we dit in één methodiek combineren. 

Wij focussen met name op de onderstaande zaken:

Het programma is een combinatie van theorie en praktijk. In de praktijk maken we daarbij gebruik van een spel, waarmee de soft skills kunnen worden geleerd. Dit gebeurd onder leiding van een game master. Gedurende het programma zullen alle deelnemers verschillende vaardigheden opbouwen en versterken door middel van een op games gebaseerde activiteit die zeer boeiend en leuk is.

In de allereerste les leren deelnemers omgaan met het Skills 21-platform, inzicht krijgen in hoe je vooruitgang kunt boeken in de cursus en hoe de serious games werken. De mensen leren hoe ze de competenties ontwikkelen, wanneer deze te gebruiken en waarom ze zouden ze moeten gebruiken.

Het programma introduceert vaardigheden zoals communicatie, kritisch denken, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, positiviteit, samenwerking en moed. Skills 21 is een energieke voorsprong voor de deelnemer, om hen te helpen slagen in een wereldwijd complexe wereld. De hele methodiek kan in 20 weken (elke week 1,5 uur) of bijvoorbeeld in 10 weken (3uur per week) of als workshop in 1 week.

certificate

‘Seal of Alignment’

Zie hiernaast het ‘seal of alignment’ dat wij hebben ontvangen, waarmee wij als erkende opleider op dit vlak worden beschouwd. Voor zowel bedrijven, scholen als individuen spelen toelatingseisen tot een opleiding/cursus ook een belangrijke rol. Iedereen kan deelnemen aan Skills Collector. Er is geen vooropleiding nodig, iedereen kan het leren. Daarnaast is een mate van vrijheid ook van belang voor de werknemer of scholier. Skills Collector biedt deelnemers de kans om te leren waar en wanneer ze maar willen. Zelfs internationaal samenwerken wordt mogelijk gemaakt via een online community.

De Jeugd krijgt toekomst onderwijs, rechtstreeks of via school en krijgt door de skills meer zelfvertrouwen, leiderschap en creativiteit en wordt beter in communiceren, samenwerken en probleem oplossend werken.

Aansluiting opleidingen en beroepsleven wordt beter, hierdoor hoeft het mkb niet meer personeel alles te leren.

Onderwijs wordt minder belast, omdat de methodiek of in een expertise centrum wordt gegeven of door Skillscollector in de school.

Methodiek is overzichtelijk en meetbaar en de Skills21 hebben een internationaal certificaat.